ДМСДГ Стара Загора

За ДМСГД - Стара Загора

Дом за медико-социални грижи за деца - град Стара Загора е акредитирано лечебно заведение, което предоставя високо квалифицирана медицинска помощ и социални услуги за деца с медико-социален риск.
ДМСГД осъществява диагностика, лечение и рехабилитация на деца с остри и хронични заболявания.

Дом за медико-социални грижи за деца - град Стара Загора предоставя следните социални услуги за деца

  • Прием и отглеждане на деца по Закона за закрила на детето
  • Дневни грижи за деца с двигателни и зрителни увреждания
  • Педагогическа и психологическа помощ за деца и семейства

ДМСГД е акредитирана база за обучение на студенти.
Дневният център на ДМСГД, разкрит през 1998 година, осъществява амбулаторни, дневни и седмични грижи за деца с двигателни и сензорни увреждания, кинезитерапия, физиотерапия, логопедична помощ, психологическа подкрепа, обучение на деца със специални нужди.
Центърът за ранна медико-социална интервенция в ДМСГД гр. Стара Загора е открит на 01.06.2010 година.
Мисията на ЦРМСИ е: откриване и ранна диагностика на нарушенията в развитието на детето, превенция и редукция на увредата, ранно обучение, подкрепа на семейството, подкрепа в здравната обучителната и социална адаптация на детето.